MIRANDA do CORVO

Rasen

Även om den nordsvenska hästen som egen ras är knappt 100 år kan den dock ledas tillbaka mot urminnes tider som en svensk lanthäst. Alltefter skiftande förhållanden och förutsättningar i vårt långsträckta land hade denna häst uppträtt i ett flertal lokala stammar. Den Svenska Lanthästen, som var liten och mycket hårdför, hade mot slutet av 1800-talet genom inkorsningar blivit starkt påverkad av ett flertal från kontinenten importerade, först lättare, t.o.m. fullblodshästar, senare tyngre hästraser. Det var som en reaktion mot detta korsningsraseri som arbetet med att renavla rasen igångsattes vid sekelskiftet.

Den nordsvenska hästen idag är en medelstor kallblodshäst, med en genomsnittlig mankhöjd av 154 - 157 cm. Den lämpar sig både som kör- och ridhäst, men passar kanske allra bäst till skogskörning.

Den finns även i en smäckrare variant, som främst användes som travhäst.

Klicka på bilderna för att göra dem större

Sidan är ändrad den 4 maj 2018

Närmast Birk, under Daisy. Bakom Caspian, under Beatris. Båda numera vallacker. Pappa till båda är Udd, Bollerup, som numera är såld till Österrike

Daisy med sitt nya föl, här en dag gammalt. Clara blev namnet!

Sålda hästar (samtliga under Boa Daisy, diplomsto efter Cervin)

Valacken Birk. Han är född 1999 efter Udd på Bollerup.

Birk fick sin grundskolning sommaren 2003 hos Sigvard Gustafsson i Vittsjö och har gått för harv, skogsredskap och arbetsvagn. Han är 151 cm hög. Kraftfull körhäst med goda rörelser och gott temperament. E: Udd, U: Boa Daisy.

Birk såldes till en ung, hästintresserad familj på Åland. Senare har vi erfarit

att han blivit såld till en annan familj på fastlandet i närheten av Åbo. Vi önskar dem

all lycka i framtiden.

Ungstoet Ambra. Efter hingsten Aron. Hon var hos fyra år och tillbringade en hel sommar hos Sigvard Gustafsson i Vittsjö för inkörning till skogshäst. Hon är något lägre än Daisy men kraftfull. Bra temperament och mycket tillgiven.

E: Aron, U: Boa Daisy.

Ambra blev såld till en körintresserad dam i Dalarna. Vi önskar båda många trevliga år tillsammans.

Ungstoet Clara. Efter hingsten Skjerdingsson. Hon var tre år hos oss och såldes till en avelsintresserad familj i Danmark. Vi önskar dem många trevliga år tillsammans.

Vid besök strax därefter på Roskilde Dyrskue råkade vi träffa Clara och hennes ägare där. Hon verkade känna igen oss och föreföll trivas med tillvaron. Efter flytten till Danmark har hon blivit inkörd. Har även fått föl.

Birk i olika situationer

På den här länken kan du dessutom hitta några bilder på Birk med sadel. Kräver dock Acrobat Reader.

Här finns fler bilder på Birk.

Ytterligare bilder på honom.

Clara med Daisy       Clara                Ambra

Hela Hela Hela Hela Hela stoflocken