BLIKSERED

 

                                       Välkommen till hemsidan för familjen Trawén/Haga

 

Start
Nordsvenskar
Finull
Angus
Musik
Bilder
 


Klicka på en bild för att göra den större

Vi bor ca 5 km norr om Lilla Edet.
Det finns två infarter till Lilla Edet från E45, den södra och den norra.
Om du kommer söder ifrån på E45 är det jätteviktigt att du fortsätter förbi den första infarten till Lilla Edet.
I nästa avfart, även skyltad till Ljungskile, svänger du av.
Du kommer direkt ned till en rondell.
I den svänger du omedelbart till höger in på den första avfarten.
Där börjar bruksvägen som går parallellt utmed E45.
Den är märkt med TROLLHÄTTAN på en blå skylt.
Denna bruksväg är avsedd för de boende, för bussar och traktorer, för cyklister, etc.
E45 har nyligen byggts om till motorväg och alla lokala avfarter är borttagna.
Kommer du norr ifrån måste du, omedelbart efter bron över Slumpån och
där motorvägen smalnat av till två filer, svänga av från E45 mot vänster in på bruksvägen.
Den är märkt med LILLA EDET på en blå skylt.
En halv mil norr om Lilla Edet, utmed denna bruksväg, finns en allmän avtagsväg österut.
Den är skyltad med ÅSBRÄCKA/UPPHÄRAD. Kör in där.
Efter 200 m, halvvägs uppför backen, går en smal uppfartsväg till höger upp till huset.
Huset ligger ytterligare 100 m in men syns både från E45 och från vägen utanför.
Det är brunt och vitt med vita verandor på gaveln.
Det finns en stor, svart brevlåda vid vägen samt grindar med belysning 10 m in.
Inga andra infarter eller hus finns i direkt närhet.
GPS-koordinaterna är 58.17904, 12.14545
Adressen är Bliksered 330, Lilla Edet.
Karta från Eniro finns
här.


Sidan är senast ändrad den 
15 juli 2014